Hoppa till innehåll på sidan

Fel av bussbolag att kameraövervaka personal

Publicerad: 17 november 2012
Bussbolag i Varberg föreläggs att upphöra med sin kameraövervakning under ordinarie arbetstid.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett klagomål som gör gällande att ett bussbolag i Varberg kameraövervakar sin personal. Myndighetens granskning visar att bolaget har tio övervakningskameror på sin anläggning.

Bolaget uppger att bildmaterialet är tänkt att användas för att utreda eventuell skadegörelse eller annat brott vid anläggningen. Materialet är också tänkt att användas om det skulle ske en skada eller annan incident i exempelvis verkstad och tvätthall. Hittills har bildmaterialet aldrig behövt användas.

Integritetsskyddsmyndigheten anser att bussbolaget måste göra en grundlig analys och bedömning av om kameraövervakningen verkligen behövs.

- Det måste finnas ett påtagligt behov av kameraövervakning, för att den ska vara laglig. Att införa kameraövervakning utan närmare analys av nödvändigheten kan i förlängningen få stora konsekvenser för den personliga integriteten för de anställda, säger Lars Söderberg som lett myndighetens granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför bolaget att upphöra med kameraövervakningen under vanlig arbetstid. Den analys bolaget behöver göra kan innebära att kameraövervakningen begränsas vad gäller tider och platser. Myndigheten riktar också kritik mot att bolaget saknar policy och rutiner för hur bildmaterial får lämnas ut till utomstående.

Integritetsskyddsmyndigheten kommer att följa upp granskningen under hösten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 360 kB)

För mer information kontakta:
Jurist Lars Söderberg, tfn 08-657 61 05
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning