Hoppa till innehåll på sidan

Fel kräva personnummer för kontroll av föreningsstöd

Publicerad: 16 juni 2014
Riksidrottsförbundet föreläggs att sluta samla in idrottande barns och ungdomars personnummer för sin kontroll av utbetalningar av statligt aktivitetsstöd. Detta bland annat eftersom de insamlade personnumren inte används vid den faktiska kontrollen.

Många har vänt sig till Integritetsskyddsmyndigheten och ifrågasatt Riksidrottsförbundets rätt att kräva att idrottsföreningar ska samla in fullständiga personnummer på de barn och ungdomar som deltar i aktiviteter som idrottsföreningarna söker statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för.

- Riksidrottsförbundet ansvarar för hanteringen av de personnummer som har lagts in i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline för att efterleva förbundets nya regler kring LOK-stödet, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Malin Fredholm.

Personnummer anses vara extra skyddsvärda. Därför krävs det enligt lagen starka skäl för att få hantera personnummer. Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att Riksidrottsförbundet i praktiken inte använder de insamlade personnumren då kontrollen utförs och att förbundet därför inte har rätt att hantera personnumren. Det är bakgrunden till att Integritetsskyddsmyndigheten nu förelägger Riksidrottsförbundet att sluta registrera personnummer för sin kontroll av LOK-stöd i IdrottOnline.

- Beslutet innebär i förlängningen att en idrottsförening inte bör registrera fullständiga personnummer på de som deltar i aktiviteter som föreningen ansöker om LOK-stöd för.

I sitt beslut påpekar dock Integritetsskyddsmyndigheten att föreningar kan behöva registrera personnummer för andra syften, som exempelvis för att en föreningsmedlem ska kunna få tävlingslicens eller försäkring, och att den registrerade har rätt att få veta för vilka ändamål registreringen sker.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Riksidrottsförbundet (pdf-format)

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter