Hoppa till innehåll på sidan

Fel lämna ut patientuppgifter till apoteksstuderande

Publicerad: 28 maj 2018
Region Uppsala har gjort fel som lämnat ut patientuppgifter genom direktåtkomst till apoteksstuderande.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat Region Uppsala efter att ha tagit emot ett klagomål från en patient som upptäckt att en apoteksstuderande varit inloggad i dennes patientjournal. Granskningen visar att apoteksstuderande mycket riktigt har haft elektronisk direktåtkomst till patientjournaler i projekt som genomförts inom studier på apotekarprogrammet vid Uppsala Universitet.

– Att ge studenter direktåtkomst till patientuppgifter strider mot patientdatalagen. Därför förelägger vi Region Uppsala att sluta med det, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Pernilla Andersson.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 355 kB)

För mer information kontakta
Jurist Pernilla Andersson, telefon 08-657 61 06
Pressekreterare Per Lövgren, telefon 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd