Hoppa till innehåll på sidan

Fel övervaka omklädningsrum på ridskola

Publicerad: 10 juni 2016
Problem på ridskola med bland annat skadegörelse av ridstövlar kan inte motivera kameraövervakning av ett omklädningsrum. Särskilt inte när det gäller barn och unga.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot klagomål mot en hästsportförening som kameraövervakar ett omklädningsrum på en ridskola. Rummet övervakas då föreningen haft vissa problem med skadegörelse och att saker har försvunnit i hästskötarnas skåp.

Föreningen anser att kameraövervakningen är tillåten eftersom de barn och unga som använder rummet har gett sitt medgivande till att låta sig övervakas. Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar dock att samtycke inte kan användas eftersom barnet är i en beroendeställning till föreningen och det inte finns något egentligt alternativ för den som inte vill bli övervakad.

Den allvarligaste incidenten som föreningen råkat ut för rör skadegörelse av ridstövlar.

- Rum som bland annat kan användas som omklädningsrum av barn och unga är extra integritetskänsliga vilket gör att det ska oerhört mycket till för att det ska vara tillåtet att kameraövervaka. Här har föreningen inte kunnat visa att man haft tillräckligt allvarliga problem, och de problem man haft borde dessutom kunna lösas på andra, mindre ingripande sätt, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Katarina Högquist.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför hästsportföreningen att upphöra med kameraövervakningen.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 384 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning