Hoppa till innehåll på sidan

Företag som använder molntjänst åtgärdar brister

Publicerad: 7 september 2012
Under 2011 riktade Integritetsskyddsmyndigheten kritik mot hur företaget Brevo använde en molntjänst. Nu har företaget åtgärdat de brister som upptäcktes vid inspektionen.

I september 2011 konstaterade Integritetsskyddsmyndigheten att flera granskade organisationer bröt mot personuppgiftslagen i sin användning av molntjänster. Myndigheten riktade bland annat kritik mot bristande avtal och att företagen inte vet vilka underleverantörer som hanterar deras personuppgifter.

Ett av de företag som granskades var Brevo. Företaget har nu redovisat en rad åtgärder som vidtagits sedan inspektionen. Brevo har fått tillgång till en lista med de underleverantörer som behandlar personuppgifter för molntjänstleverantörens räkning. Företaget har vidare fått tillgång till loggar så att det går att förebygga obehörig access till personuppgifter och IT-system och utreda misstanke om obehörig åtkomst.

- De åtgärder som företaget vidtagit åtgärdar de brister som identifierades vid vår inspektion, säger Integritetsskyddsmyndighetens chefsjurist Hans-Olof Lindblom.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens uppföljning till Brevo (pdf-format)

För mer information kontakta
Chefsjurist Hans-Olof Lindblom, tfn 08-657 61 51
Jurist Hans Kärnlöf, tfn 08-657 61 17
IT-säkerhetsspecialist Adolf Slama, tfn 08-657 61 12
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter