Hoppa till innehåll på sidan

Förvaltningsrätten: Rätt av Integritets­skydds­myndigheten att kritisera Socialdemokraterna

Publicerad: 3 april 2013
Förvaltningsrätten slår fast att Integritetsskyddsmyndighetens beslut var korrekt och att Socialdemokraterna ska sluta lämna ut uppgifter om partiets medlemmar till lotteribolag.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur Socialdemokraterna hanterar uppgifter om partiets medlemmar. Myndigheten konstaterade att partiets utlämnande av medlemsuppgifter till ett företag som använder uppgifterna för att sälja lotter inte var tillåten, och krävde att partiet antingen ska sluta att lämna ut uppgifterna eller se till att medlemmarna samtycker till att uppgifterna lämnas ut.

Socialdemokraterna har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm som nu meddelar att den går på Integritetsskyddsmyndighetens linje och avslår överklagandet.

Socialdemokraterna har i sitt överklagande hävdat att företaget hanterar medlemsuppgifterna för partiets räkning och att man därför inte behöver få medlemmarnas godkännande för att lämna ut uppgifter till företaget. Rätten anser dock att företagets syfte med uppgifterna (att sälja lotter) skiljer sig så mycket från partiets syfte med uppgifterna att företagets hantering av uppgifterna därför inte kan anses ske för Socialdemokraternas räkning.

Förvaltningsrättens dom är 13828-12.

För mer information kontakta
Tillsynschef Catharina Fernquist, tfn 08-657 61 18
Jurist Gunilla Öberg, tfn 08-657 61 37
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter