Hoppa till innehåll på sidan

Gotlands tingsrätt måste sluta publicera namn på sin webbplats

Publicerad: 28 juni 2012
Integritetsskyddsmyndigheten förelägger Gotlands tingsrätt att sluta publicera namn på parter i mål och ärenden på domstolens webbplats eftersom publiceringen strider mot personuppgiftslagen.

På sin webbplats publicerar Gotlands tingsrätt så kallade uppropslistor som innehåller namn på parter i mål och ärenden. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att det är kränkande i personuppgiftslagens mening.

- Eftersom uppgifter på Internet kan få en så stor och snabb spridning krävs det en särskild försiktighet när personuppgifter publiceras på Internet. I detta fall har bland annat uppgifter på personer som är brottsmisstänkta men inte dömda publicerats. Det är uppenbart att det kan orsaka de berörda stort obehag att sådana uppgifter sprids, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

Tingsrätten har åberopat offentlighetsprincipen som stöd för sin publicering.

- Men att en handling är allmän och inte omfattas av sekretess innebär inte att det per automatik är fritt fram att publicera den på nätet, säger generaldirektör Göran Gräslund.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Katarina Tullstedt, tfn 08-657 61 54
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

[Uppdatering 2014-01-24] Gotlands tingsrätt har överklagat Integritetsskyddsmyndighetens beslut, först till förvaltningsrätten och senare till kammarrätten, som båda har gått på Integritetsskyddsmyndighetens linje. Gotlands tingsrätt har sedan överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen men har därefter återkallat sitt överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen har förelagt Integritetsskyddsmyndigheten att ändå svara på Gotlands tingsrätts överklagande. I sitt svar anser Integritetsskyddsmyndigheten att kammarrättens dom ska stå fast.
För mer information kontakta Cecilia Bergman, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, tfn 08-657 61 54

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter