Hoppa till innehåll på sidan

Granskning klar av brottsbekämpande myndigheter

Publicerad: 7 november 2019
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat den förteckningen hos sju brottsbekämpande myndigheter: Polismyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Tullverket.

- Resultatet är på det hela taget positivt. Samtidigt har det funnits vissa brister hos samtliga granskade myndigheter som lett till att vi förelagt eller rekommenderat myndigheterna att vidta åtgärder, säger Max Blidberg som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Bristerna som konstaterats består i att uppgifter som ska framgå i förteckningen antingen saknats eller angetts på ett otydligt sätt.

- En komplett och väl utformad förteckning är viktig för den brottsbekämpande myndighetens interna arbete med att säkerställa att man följer reglerna i brottsdatalagen.

Ett av Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att med hjälp av tillsyn säkerställa att brottsbekämpande myndigheter följer brottsdatalagen.

Läs sammanställningen från granskningarna (pdf, 346 kB)

Läs beslutet mot Polismyndigheten (pdf, 383 kB)

Läs beslutet mot Kriminalvården (pdf, 395 kB)

Läs beslutet mot Kustbevakningen (pdf, 379 kB)

Läs beslutet mot Ekobrottsmyndigheten (pdf, 397 kB)

Läs beslutet mot Åklagarmyndigheten (pdf, 392 kB)

Läs beslutet mot Skatteverket (pdf, 390 kB)

Läs beslutet mot Tullverket (pdf, 393 kB)

För mer information kontakta

Jurist Max Blidberg, tfn 08-657 61 42

Pressansvarig Per Lövgren, tfn 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd