Hoppa till innehåll på sidan

Granskning visar på brister hos bostadsbolag i Göteborg

Publicerad: 18 juni 2013
Integritetsskyddsmyndighetens granskning av fyra kommunala bostadsbolag i Göteborg visar på brister när det gäller hur personuppgifter om boende registreras, men även på en tydlig vilja att rätta till felen.

Integritetsskyddsmyndigheten har, efter en granskning genomförd av statsrevisorerna i Göteborg, blivit uppmärksammad på att kommunala bostadsbolag i Göteborg registrerat personuppgifter om hyresgäster på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen. I bolagens fastighetssystem har förekommit känsliga personuppgifter om hyresgästers hälsa och etniska ursprung. Det har även förekommit att uppgifter om lagöverträdelser har registrerats.

Integritetsskyddsmyndigheten har nu genomfört en egen granskning av de fyra kommunala bostadsbolagen i Göteborg som bekräftar att bolagen har registrerat känsliga personuppgifter, vilket inte är tillåtet.

- Bolagen har dock visat tydlig vilja att åtgärda de brister som upptäckts. Uppgifter har raderats från systemen och arbete pågår med att få rutiner på plats som säkerställer att sådana uppgifter inte registreras i framtiden, säger Hans Kärnlöf som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

I besluten mot de fyra bolagen uppmanar Integritetsskyddsmyndigheten dem att hädanefter följa de regler som finns i den branschöverenskommelse som tagits fram av Fastighetsägarna och SABO i samarbete med Hyresgästföreningen. I den framgår bland annat hur personuppgifter bör hanteras av bostadsföretag.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Gårdstensbostäder AB

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Familjebostäder i Göteborg AB

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Bostads AB Poseidon

För mer information kontakta
Jurist Hans Kärnlöf, tfn 08-657 61 17
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter