Hoppa till innehåll på sidan

Grundlagsskydd gäller inte för kommuners webbsändningar

Publicerad: 3 maj 2012
En kommun som sänder Internet-video från sina möten är inte skyddad av grundlag. Kommunen måste följa personuppgiftslagen och sändningen får inte vara kränkande i lagens mening.

Integritetsskyddsmyndigheten har fått en förfrågan om vilka regler som gäller om en kommun webbsänder exempelvis kommunfullmäktiges sammanträden. Myndigheten har utrett frågan och konstaterar att om ett massmedieföretag eller privatperson genomför en webbsändning så skyddas den av grundlag vilket gör att reglerna i personuppgiftslagen inte gäller.

För en kommun är dock läget ett annat. Avsikten med grundlagsskyddet är att skydda den enskildes yttrandefrihet gentemot det offentliga, inte tvärtom. En kommun kan därför inte åberopa grundlagsskydd utan ska följa reglerna i personuppgiftslagen.

För att kommunens webbsändning av ett fullmäktigemöte ska vara laglig får den inte vara kränkande i lagens mening. De som deltar i mötet bör få tydlig information om sändningen och hur materialet kommer att hanteras efter sändning. Kommunen måste även ha rutiner som säkerställer att inget kränkande direktsänds eller läggs ut på nätet. Risken är större att webbsändningen kan vara kränkande om allmänheten kommer att filmas än om politiker eller andra som är där i egenskap av sitt uppdrag filmas.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens samrådsyttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Ulrika Harnesk, tfn 08-657 61 25
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter