Hoppa till innehåll på sidan

Inkassobolagen skickar fortfarande alltför otydliga krav

Publicerad: 22 november 2012
I en uppföljande granskning konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten att inkassobolagen fortsätter att skicka för otydliga kravbrev som rör tele-, TV- och Internetavgifter.

För två år sedan riktade Integritetsskyddsmyndigheten skarp kritik mot ett antal inkassobolag. Kritiken rörde att bolagens inkassokrav som rör tele-, TV- och Internetavgifter var för otydliga. Nu har myndigheten gjort en uppföljande granskning som visar att bristerna till stor del kvarstår.

- Många inkassobolag använder fortfarande väldigt vida och sammanfattande begrepp för att beskriva vad fordran avser. Det gör det svårt för den skuldsatte att veta vad fordran avser och att kunna ta ställning till om kravet är riktigt eller inte, säger Malin Fredholm som lett myndighetens granskning.

Inkassobolagen brister också i att specificera kostnaderna i kravet. Kostnader för själva inkassokravet och en eventuell betalningspåminnelse, men också faktureringsavgifter och andra administrativa avgifter ska redovisas var för sig i inkassokravet.

- Enligt inkassolagen ska den skuldsatte få tydlig information om vad skulden avser. Här slarvar tyvärr inkassobolagen fortfarande, trots att det gått två år sedan vi påpekade samma brister.

Nu kräver Integritetsskyddsmyndigheten att bolagen ska bli tydligare i sina inkassokrav och specificera kostnaderna bättre senast den 31 mars nästa år.

För mer information kontakta:
Projektledare Malin Fredholm, tfn 08-657 61 27
Avdelningsdirektör Håkan Meurling, tfn 08-657 61 34
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter