Hoppa till innehåll på sidan

Inte okej att sopövervaka

Publicerad: 6 juli 2015
Ett kommunalförbund som verkar i sydvästra Skåne saknar tydliga riktlinjer för vilka uppgifter som får registreras om innehåll i sopor och informerar inte hushållen om vilka uppgifter som registreras om deras avfall.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot flera klagomål som rör avfallshanteringen i sydvästra Skåne, som sköts av kommunalförbundet VA Syd. Förbundet hanterar avfallshanteringen för mer än en halv miljon människor.

Klagomålen kommer från personer som upplever sig övervakade efter att ha fått brev från VA Syd som påpekar att hushållet inte haft något matavfall under de senaste soptömningarna.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att renhållningsarbetarna på det bolag som sköter avfallshanteringen åt VA Syd gör en "okulärbesiktning" av innehållet i soptunnorna vid tömning och registrerar avvikelser i ett fritextfält i det IT-system som används.

- Det är inte okej att sopövervaka. Därför är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för vilka uppgifter som får registreras om innehåll i sopor, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Eva Maria Broberg.

I sitt beslut listar Integritetsskyddsmyndigheten en rad åtgärder som VA Syd nu måste vidta. Bland annat måste hushållen få tydlig information om vilka uppgifter som registreras om dem i samband med avfallshanteringen. VA Syd måste också teckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med det bolag som sköter den faktiska avfallshanteringen samt ta fram tydliga instruktioner för vilken typ av uppgifter som får matas in i fritextfält. Dessutom måste kommunalförbundet åtgärda sina rutiner för hur uppgifter gallras från IT-systemet. VA Syd har redan påbörjat åtgärdsarbetet.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter