Hoppa till innehåll på sidan

Kreditupplysningsföretag har brustit i sina kontroller

Publicerad: 15 maj 2014
Ett kreditupplysningsföretag har inte haft tillräckliga kontroller då det lämnat ut hundratals kreditupplysningar till en förening som skulle använda informationen som underlag i en journalistisk granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett hundratal klagomål som gör gällande att ett kreditupplysningsföretag lämnat ut upplysningar om personer utan att mottagaren haft ett så kallat legitimt behov. Föreningen som beställt kreditupplysningarna skulle använda dem som underlag i en journalistisk granskning.

Enligt reglerna i kreditupplysningslagen ska den som begär en kreditupplysning ha ett legitimt behov av upplysningen, till exempel att man ska låna ut pengar, sälja på kredit eller hyra ut en lägenhet till personen ifråga. Journalistiskt ändamål räknas inte som ett legitimt behov i kreditupplysningslagens mening.

- Vår granskning visar att kreditupplysningsföretaget inte haft tillräckliga rutiner för att kontrollera att det finns ett legitimt behov hos den som begär en kreditupplysning, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Henriette Wejdmark.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför bolaget att se till att genomföra de kontroller som kreditupplysningslagen kräver innan upplysningar lämnas ut.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter