Hoppa till innehåll på sidan

Kritik mot brister i journalsystem

Publicerad: 27 februari 2012
Integritetsskyddsmyndigheten riktar kritik mot journalsystemet Take Care där för mycket patientinformation lämnas ut vid så kallad sammanhållen journalföring.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur Karolinska sjukhuset använder journalsystemet Take Care för så kallad sammanhållen journalföring, vilket innebär att sjukhuset kan utbyta journaluppgifter med andra vårdgivare.

Myndigheten har identifierat ett antal brister i journalsystemet som strider mot reglerna i patientdatalagen. En sådan brist är att användaren redan i utgångsläget får se för mycket information om patienten. I stället för att systemet bara indikerar att det finns journaluppgifter om patienten i fråga även hos andra vårdgivare så listas direkt vilka vårdgivare som har uppgifter om patienten. Dessutom visas dessa uppgifter innan man fått patientens medgivande att ta del av uppgifterna.

Integritetsskyddsmyndigheten är även kritisk till hur patienten ges möjlighet att samtycka till att journaluppgifterna lämnas ut. Ger patienten sitt samtycke blir alla uppgifter hos alla vårdgivare som har uppgifter om patienten tillgängliga, oavsett om uppgifterna behövs för den aktuella vårdprocessen. Detta gäller alla uppgifter som patienten inte själv aktivt spärrat.

– Sammantaget gör bristerna i systemet att vårdpersonalen i praktiken inte kan följa reglerna i patientdatalagen, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger Karolinska att senast sista april återkomma med en skriftlig plan för hur bristerna ska åtgärdas.

– Det har nu gått nästan fyra år sedan vårdgivarna fick laglig möjlighet att utbyta journaluppgifter. Ändå kvarstår brister i hur det utbytet går till, säger Göran Gräslund.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

För mer information kontakta:
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Maria Bergdahl, tfn 08-657 61 36
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter