Hoppa till innehåll på sidan

Lagändring krävs för att polisen ska kunna utföra testverksamhet av ansiktsverifiering på flygplats

Publicerad: 17 december 2019
Polisen har begärt ett förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten eftersom man vill inleda en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att det behövs lagändringar för att det ska vara möjligt att utföra en central del i pilotverksamheten.

Polisen planerar att inleda en pilotverksamhet för kontroll av biometriska kännetecken vid Skavsta flygplats och har inför det begärt ett förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten.

En kamera placeras vid gränskontrollen och tar en bild av passageraren. Med hjälp av biometrisk ansiktsverifiering jämförs bilden sedan med den biometriska bild som finns lagrad på en minneskrets i passagerarens pass.

I en första fas behöver polisen testa tekniken för att utveckla den programvara som används. I fas två ska tekniken användas av gränskontrollanter vid Skavsta flygplats. Polisen bedömer att testet är nödvändigt för att ansiktsverifieringen i skarp drift i fas två ska kunna göras på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att som lagstiftningen är utformad nu kan polisen inte utföra tester med känsliga personuppgifter, vilket biometriska uppgifter är.

– Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen. Därför skickar vi vårt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen, säger Elena Mazzotti Pallard som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Polisen har enligt EU- och nationell lagstiftning redan idag rätt att utföra biometriska kontroller vid gränskontroll. I kommande EU-lagstiftning kommer polisen att få en utökad skyldighet att utföra sådana kontroller.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens svar på förhandssamrådet från polisen (pdf, 312 kB) (pdf, 254 kB) (pdf, 312 kB)

Läs mer om förhandssamråd och konsekvensbedömningar

För mer information kontakta

Jurist Elena Mazzotti Pallard, tfn 08-657 61 72

Presskontakt Per Lövgren, tfn 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd