Hoppa till innehåll på sidan

Ny granskning av nationella kvalitetsregister

Publicerad: 17 juni 2013
Integritetsskyddsmyndigheten inleder nu en ny granskning av hur personuppgifter hanteras i hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister. Både de centralt ansvariga och de som rapporterar in uppgifter ska granskas.

Integritetsskyddsmyndigheten följer nu upp den breda granskning av så kallade kvalitetsregister som myndigheten genomförde 2010 då ett 25-tal register undersöktes. Nationella kvalitetsregister innehåller personuppgifter om till exempel problem/diagnos, behandling och resultat och är avsedda att utveckla kvaliteten i vården.

Vid granskningen 2010 upptäcktes en rad brister som ofullständig information till patienterna, otillräcklig säkerhet när användarna tar del av uppgifterna via Internet, felaktig användning av uppgifterna, utebliven gallring av uppgifter och otydlig organisation där man inte vet vem som ansvarar för vad.

- Syftet med den granskning vi nu drar igång är att följa upp och säkerställa att de känsliga patientuppgifter som förekommer i kvalitetsregistren hanteras på ett bra, säkert och lagligt sätt, säger Victoria Söderqvist som är jurist och projektledare på Integritetsskyddsmyndigheten.

De register som nu ska kontrolleras är nationella kvalitetsregister för hjärtintensivvård, ledgångsreumatism hos barn, psykossjukdomar, bröstcancer och infektionssjukdomar.

För mer information kontakta:
Projektansvarig Victoria Söderqvist, tfn 08-657 61 47
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter