Hoppa till innehåll på sidan

Nytt nej till opreciserad forskning

Publicerad: 23 april 2012
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat Svensk Nationell Datatjänst, som samlar in data från olika forskningsprojekt som sedan ska kunna användas för ospecificerad framtida forskning, och konstaterar att insamlingen strider mot personuppgiftslagen.

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är en tjänst vid Göteborgs universitet som samlar in data från forskningsprojekt runtom i landet för att sedan göra dessa data tillgängliga för andra forskare i Sverige och utomlands.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat SND och konstaterar att organisationen inte informerar de personer vars personuppgifter finns i det material som lämnas in till SND. Man inhämtar inte heller samtycke från de registrerade. Granskningen visar dessutom att känsliga personuppgifter förekommer i det inlämnade materialet.

Det material som samlas in hos SND bearbetas för att sedan kunna användas för ospecificerad framtida forskning.

- Det är fel på fel att först samla in uppgifter från andra forskningsprojekt utan att få de registrerades samtycke, och sedan ha ett så diffust syfte som framtida forskning, säger Erik Janzon som är tillsynschef för vård, forskning och utbildningsfrågor på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför Göteborgs universitet att sluta samla in och använda det material som redan samlats in inom ramen för Svensk nationell datatjänst.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Tillsynschef Erik Janzon, tfn 08-657 61 13
Jurist Victoria Söderqvist, tfn 08-657 61 47
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter