Hoppa till innehåll på sidan

Polisen får kontrollera fusk med tidredovisning

Publicerad: 15 januari 2013
Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att polismyndigheten i Örebro får använda uppgifter från sitt in- och utpasseringssystem för att utreda om personal fuskat med tidredovisningen.

Ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gör gällande att polismyndigheten i Örebro län har använt uppgifter från sitt in- och utpasseringssystem för att utreda om en polisinspektör fuskat med tidredovisningen.

Integritetsskyddsmyndigheten bedömer att kontrollen är tillåten under förutsättning att det finns särskild anledning att misstänka att en anställd begår oegentligheter eller missbrukar tidredovisningen. I sin granskning har Integritetsskyddsmyndigheten dock inte gjort någon bedömning av om det funnits sådana särskilda anledningar i det här specifika fallet, eftersom det är en arbetsrättslig fråga som ligger utanför Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag.

- Om det finns särskild anledning att misstänka att en anställd missbrukar tidredovisningen, är det rimligt att arbetsgivaren ska få utreda det. Men i så fall krävs en konkret misstanke om missbruk av tidredovisningen, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

I sin granskning påpekar Integritetsskyddsmyndigheten att polismyndigheten måste se över och förtydliga beskrivningen av vad in- och utpasseringssystemet ska användas till, och förtydliga informationen som lämnas till de som använder systemet.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Salomeh Fanaei, tfn 08-657 61 45
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter