Hoppa till innehåll på sidan

Polisen hängde ut oskyldig med bild i ett halvår

Publicerad: 14 december 2012
Integritetsskyddsmyndigheten riktar nu skarp kritik mot polisen i Uppsala som publicerat bilder på en oskyldig person på Internet och låtit bilderna på honom ligga kvar i mer än ett halvår efter det att förundersökningen lades ned.

I början av november noterade Integritetsskyddsmyndigheten att Polismyndigheten i Uppsala län hade låtit bilder tagna på en person i anslutning till en bankomat ligga ute på polisens hemsida (www.polisen.se) under drygt sex månader. Brottet som personen på bilderna misstänktes för var ett bedrägeri som hade begåtts i juli 2011.

Den 14 november kontaktade Integritetsskyddsmyndigheten polismyndigheten med ett antal frågor om bildpubliceringen. Den 15 november togs bilderna bort från polisens hemsida.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att personen på bilderna inte hade med brottet att göra och att polisen dessutom låtit bilderna på honom ligga kvar i mer än ett halvår efter det att förundersökningen lades ned.

– Genom sitt agerande har polismyndigheten utsatt mannen för en betydande integritetskränkning. Vår granskning visar att det finns klara brister i de rutiner som polismyndigheten har då bilder på misstänkta publiceras på nätet, säger Nicklas Hjertonsson som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten är kritisk på flera punkter: bilder på en oskyldig har publicerats eftersom polisen inte har säkerställt att det rört sig om rätt person och bilderna har dessutom visats långt efter att polisen blivit medveten om felet och lång tid efter att utredningen lagts ned. Brottet som saken gällde är inte heller tillräckligt allvarligt för att motivera en publicering på Internet. Dessutom har bilderna inte försetts med funktioner eller åtgärder som förhindrar eller försvårar nedladdning av dem.

– Att bli oskyldigt uthängd som misstänkt för brott kan få väldigt negativa konsekvenser för den berörda. När det är polisen som pekat ut fel person är det ännu allvarligare. Därför är det nödvändigt att polisens rutiner för bildpublicering fungerar och därmed förhindrar sådana här händelser.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 431 kB) (pdf, 104 kB)

För mer information kontakta
Jurist Nicklas Hjertonsson, tfn 08-657 61 41
Göran Gräslund, generaldirektör, tfn 08-657 61 57
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd