Hoppa till innehåll på sidan

Polisen måste sluta skicka känsliga utdrag ur brottsregistret med vanlig post

Publicerad: 29 april 2015
Integritetsskyddsmyndigheten är kritiskt till att polisen använder vanlig B-post för att skicka brottsregisterutdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur personuppgifter hanteras i belastningsregistret och misstankeregistret och hur polisen hanterar begäran från enskilda om utdrag ur belastningsregistret. Inspektionen visar att polisen använder vanlig B-post även då utdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter skickas till den som begärt utdraget.

– Redan 2013 förelade vi polisen att ändra sina rutiner så att utdrag som innehåller mycket känsliga inte skickas med B-post, eftersom det är viktigt att säkerställa att det är rätt person som tar emot utdraget. Nu är vi tvungna att upprepa det föreläggandet, säger Jonas Agnvall som lett granskningen och tillägger att Integritetsskyddsmyndigheten i det nya beslutet tydligare har preciserat vilka uppgifter som bör anses som mycket känsliga.

Integritetsskyddsmyndigheten riktar även viss annan kritik mot polisen, bland annat vad gäller hur uppgifter gallras ur belastnings- och misstankeregistren.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Mer information

Datainspektionens beslut överklagades och ändrades av Kammarrätten i Stockholm 2017-09-13.

Kammarrättens dom (pdf, 368 kB)

Senast uppdaterad: 18 november 2022
Senast uppdaterad: 18 november 2022
Sidans etiketter