Hoppa till innehåll på sidan

Rätten att bli glömd kan gälla globalt

Publicerad: 4 maj 2017
Integritetsskyddsmyndigheten har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna. Myndigheten slår fast att om Google ska ta bort en sökträff så kan det även krävas att sökträffen tas bort från sökningar som görs från andra länder än Sverige.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten kallas ibland "rätten att bli glömd".

Sedan domen har tusentals personer vänt sig till Google och begärt att Google ska ta bort resultatet av sökningar på deras namn. Ett antal av de som inte fått sökresultat borttagna har lämnat in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Av dessa har myndigheten valt ut ett drygt dussin och granskat dem närmare. Klagomålen har valts ut för att det i samtliga fall handlar om nya frågeställningar och gränsdragningsproblem.

Ett klagomål rör en person som har samma namn som en person som utpekas som brottsling på ett diskussionsforum. Både Google och Integritetsskyddsmyndigheten anser dock att det inte handlar om personuppgifter om den klagande och att inga sökträffar därför måste tas bort.

Ett annat klagomål kommer från en person som anser att det är kränkande att den första träffen efter en sökning på personens namn visar att personen förekommer i Lexbase, som är en databas med rättslig information som hämtats från svenska myndigheter. Integritetsskyddsmyndigheten anser dock att en uppgift om att någon förekommer i Lexbase inte i sig kan anses kränkande.

Ett tredje klagomål rör en person som startat en förening för ensamkommande barn och som vill få bort sökträffar till en främlingsfientlig sida som hänger ut personen. Google anser att webbsidan innehåller politisk kritik mot klaganden och att dennes roll i det offentliga livet är av allmänt intresse. Integritetsskyddsmyndigheten anser dock att sökresultatet ska tas bort eftersom det handlar om uppgifter av privat karaktär som saknar relevans för den kritik som riktas mot personen som företrädare för en förening.

En viktig del i Integritetsskyddsmyndighetens granskning har varit att utreda hur en sökträff ska tas bort. Om en person i Sverige åberopar rätten att bli glömd, ska sökresultatet då endast tas bort efter sökningar som görs i Sverige? I Europa? Eller globalt?

Integritetsskyddsmyndighetens bedömning är att skyldigheten att ta bort sökträffar innebär att en träff måste tas bort så att den inte visas vid sökningar som görs från Sverige.

- Men, det kan finnas situationer då sökträffar även ska tas bort vid sökningar som görs från andra länder. Så kan vara fallet om det finns en särskild anknytning till Sverige och den registrerade, till exempel om informationen på den länkade webbsidan är skriven på svenska, riktar sig till en svensk publik, innehåller uppgifter om en person som befinner sig i Sverige eller att informationen har publicerats på den svenska domänen .se, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Martin Brinnen.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 557 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd