Hoppa till innehåll på sidan

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utreder polisens registrering

Publicerad: 24 september 2013
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har nu inlett tillsyn av Skånepolisens registrering av romer. Integritetsskyddsmyndigheten har i samråd med nämnden beslutat att avvakta med att inleda en egen utredning.

Uppgifter i massmedia gör gällande att polisen har ett register över romer vilket skulle kunna vara olagligt. Det är Integritetsskyddsmyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) som har i uppdrag att granska och säkerställa att polisen hanterar personuppgifter på ett lagligt sätt. SIN har i dag inlett tillsyn mot polisen.

Integritetsskyddsmyndigheten har i samråd med SIN beslutat att avvakta med att inleda en egen granskning och kommer att invänta resultat från SIN:s undersökning.

För mer information kontakta
Integritetsskyddsmyndigheten
Enhetschef Britt-Marie Wester, tfn 08-657 61 20
Jurist Cecilia Bergman, tfn 08-657 61 54
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Kanslichef Eva Melander Tell, tfn 076-107 47 03

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter