Hoppa till innehåll på sidan

Stora brister i hur elbolag driver in obetalda räkningar

Publicerad: 14 februari 2014
Integritetsskyddsmyndigheten riktar omfattande kritik mot elbolagens sätt att driva in skulder från elkunder som inte betalat sina räkningar.

Bristande kontroll av förutsättningarna för att stänga av elen. Hot om att koppla in sociala myndigheter. Ogiltiga villkor i kundernas amorteringsplaner.

Det är några av de brister som Integritetsskyddsmyndigheten upptäckt i en bred granskning av hur elbolag driver in obetalda räkningar från sina kunder.

- Våra inspektioner visar på både många och allvarliga brister i elbolagens rutiner för att driva in skulder. Flera av bristerna är gemensamma för alla de inspekterade bolagen, säger Malin Fredholm som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

För att ett elbolag ska kunna stänga av elen till en kund krävs att kunden begått ett avtalsbrott som är "väsentligt" enligt ellagen. Men flera av de granskade elbolagen hotar att stänga av elen utan att först ha bedömt om så är fallet. Bolagen är ofta otydliga kring vad kunden som inte betalat sin räkning faktiskt är skyldig att betala. I vissa fall använder bolagen otillåtna påtryckningsmedel, som att hota med att koppla in sociala myndigheter. Det förekommer även att elbolagen debiterar avgifter utan att de har stöd för det och för in ogiltiga avtalsvillkor i amorteringsplanen.

Integritetsskyddsmyndigheten har nu tagit fram en rapport där myndigheten sammanfattar sina iakttagelser från inspektionerna och ger rekommendationer i de delar där man funnit brister. Rapporten kan hämtas kostnadsfritt som pdf-dokument på myndighetens webbplats.

- Vi uppmanar alla elbolag som bedriver egen inkasso att ta till sig informationen i den här rapporten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens rapport: Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter