Hoppa till innehåll på sidan

Uppgifter om dementa fortsätter att registreras

Publicerad: 18 mars 2013
Integritetsskyddsmyndighetens granskning av tre kommuner visar att man fortsätter att registrera uppgifter om dementa i ett nationellt kvalitetsregister, trots att det inte är tillåtet.

I september 2011 konstaterade Integritetsskyddsmyndigheten att det bryter mot lagen att registrera uppgifter om dementa och andra som varaktigt saknar beslutsförmåga i ett nationellt så kallat kvalitetsregister. För att få registrera sådana uppgifter krävs det att den demente har en legal ställföreträdare som inte motsätter sig att uppgifterna registreras.

Integritetsskyddsmyndigheten har via klagomål fått uppgifter om att dementa trots det fortsätter att registreras och har därför granskat hur tre kommuner registrerar sådana uppgifter. Kommunerna som granskats är Uppsala, Umeå och Älvsbyn.

Granskningen visar att samtliga tre kommuner fortsatt att registrera uppgifter om dementa, vilket alltså inte är tillåtet.

- Därför förelägger vi nu de tre kommunerna att sluta registrera sådana uppgifter. Dessutom får de inte använda uppgifter om dementa som redan samlats in, säger Victoria Söderqvist som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten anser att det är angeläget att nuvarande lagstiftning ändras så att det går att tillgodose både patienternas rätt till personlig integritet och behovet att utveckla och säkra vårdens kvalitet. En tänkbar lösning skulle kunna vara att det blir möjligt att registrera uppgifter om en nära anhörig tror att den beslutsoförmögne inte skulle haft någon invändning. En kopia av de tre besluten skickas därför till den pågående utredningen om rätt information i vård och omsorg.

Läs Datainspektions beslut som rör Umeå (pdf-format)

Läs Datainspektions beslut som rör Uppsala (pdf-format)

Läs Datainspektions beslut som rör Älvsbyn (pdf-format)

För mer information kontakta
Jurist Victoria Söderqvist, tfn 08-657 61 47
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter