meny

EU-gemensamma riktlinjer

EDPBEDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, har tagit fram riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa är av stor nytta för framför allt personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

Flertalet riktlinjer är på svenska.

Accreditation of certification bodies
Administrativa sanktionsavgifter
Anmälan av personuppgiftsincidenter
Automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
Ansvarig tillsynsmyndighet (lead authority)
Certification and identifying certification criteria
Consent under Regulation 2016/679
Dataskyddsombud
Dataportabilitet
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
Processing of personal data through video devices 
Processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects
Right to be Forgotten in the search engines cases
Territoriellt tillämpningsområde
Undantag enligt artikel 49
Uppförandekoder och övervakningsorgan
Öppenhet och information till registrerade

Kommande riktlinjer där den publika konsultationstiden löpt ut

Guidelines 9/2020 on relevant and reasoned objection under Regulation 2016/679Guidelines 6/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPRGuidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPRGuidelines 8/2020 on the targeting of social media users 
Transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies  
Connected vehicles and mobility applications Data protection by Design and by DefaultGuidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification