Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevakning

Som privatperson kan du vilja kamerabevaka din fastighet eller i anslutning till din bostad eller bil.

Privatpersoner behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Däremot ansvarar du för att kamerabevakningen sker på ett tillåtet sätt. 

Om du kamerabevakar platser utanför ditt eget hem eller din tomt kan du behöva följa reglerna i både dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det är dock normalt sett inte tillåtet att kamerabevaka utanför sitt hem eller sin tomt.

Vad är personuppgiftsbehandling?

Begreppet personuppgift omfattar mycket. Det är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Två exempel är

  • en bild på en person som kan identifieras
  • en bild på registreringsskylten på en bil som ägs av en privatperson.

Personuppgiftsbehandling kan vara att uppgifterna samlas in, lagras, sprids, bearbetas eller används på andra sätt. När en kamera filmar en identifierbar person eller någon annan personuppgift i bild är det en form av personuppgiftsbehandling.
Om du behandlar personuppgifter genom att kamerabevaka måste du som huvudregel följa dataskyddsförordningen, som brukar förkortas GDPR. Dataskyddsförordningen är ett regelverk som finns för att skydda enskildas integritet och ge dem större kontroll över sin personliga information och sitt privatliv.

Vad innebär privatundantaget?

Det finns ett undantag – det så kallade privatundantaget – som innebär att reglerna i dataskyddsförordningen inte gäller när privatpersoner behandlar personuppgifter, genom att till exempel kamerabevaka. Om din kamerabevakning är ”av rent privat natur” eller har samband med ditt hushåll gäller privatundantaget. Det kan dock vara svårt att veta var gränsen går och om kamerabevakningen verkligen sker inom privatundantaget. För att vara på den säkra sidan bör du noga se över din kamerabevakning.

Kamerabevaka inom privatundantaget

Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig?

Om din kamerabevakning skulle omfattas av dataskyddsförordningen, till exempel för att du kamerabevakar en plats utanför din tomt där det passerar människor eller bilar, är det mycket som du måste tänka på.

Om du har bestämt att kamerabevaka för ett visst syfte – till exempel för att förebygga och utreda brott – innebär det att du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som din kamera fångar upp. Du har då ansvar för att personuppgiftsbehandlingen följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Att vara personuppgiftsansvarig

Informera om kamerabevakningen

 

Kamerabevakning är en känslig form av personuppgiftsbehandling som ofta innebär att en stor mängd information inhämtas och lagras. Kamerabevakning kan utgöra ett integritetsintrång för enskilda och intrånget blir ofta större ju mer privat informationen är och ju större spridning den får. Det är mycket viktigt att materialet från kamerabevakningen hanteras ansvarsfullt.

Bevakningsmaterialet

Lämna klagomål till IMY

Alla har rätt till respekt för sitt privatliv och sin personliga integritet. Det gäller i förhållande till myndigheter och organisationer, men också i relation till andra privatpersoner. IMY:s uppgift är att arbeta för att skydda dina personuppgifter så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Om du misstänker att kamerabevakning sker på ett otillåtet sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY.

Klaga på otillåten kamerabevakning

Många av de klagomål om otillåten kamerabevakning som kommer in till oss handlar om att den som klagar uppger att grannar har placerat och riktat kameror på ett sätt som gör att man känner sig övervakad. Att mot sin vilja bli kamerabevakad i närheten av sin bostad är ett betydande intrång i privatlivet och den personliga integriteten. Det kan upplevas som mycket obehagligt och ge upphov till onödiga konflikter. Det är inte tillåtet att kamerabevaka sina grannar mot deras vilja.
Innan du skickar in ett klagomål bör du ta del av IMY:s information om grannars kamerabevakning.

Grannars kamerabevakning

Svar på vanliga frågor

Många privatpersoner ställer frågor till oss om kamerabevakning och vi har många svar på vanliga frågor här på vår webbplats.

Frågor och svar

Vi har även sammanställt information om Drönare och bilkameror eftersom vi får särskilt många frågor om detta.

Senast uppdaterad: 30 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning