Hoppa till innehåll på sidan

Årsredovisning 2019

Många företag, myndigheter och andra organisationer har nu kommit till en ny nivå i sitt dataskyddsarbete – vad som kan beskrivas som en "andra våg" i GDPR-arbetet. Det konstaterar IMY i sin årsredovisning för 2019.

Om 2018 för många präglades av intensiva förberedelser inför dataskyddsreformen och att få grundläggande processer och rutiner på plats, så har 2019 snarare kännetecknats av att få strukturerna att fungera i praktiken, och utmaningar i form av mer komplexa rättsliga frågor och tolkningar. Det är också tydligt att medborgarna har allt högre förväntningar på att deras persondata hanteras på ett korrekt, säkert och transparent sätt.

Under 2019 hanterade IMY totalt cirka 8 300 telefonförfrågningar och tog emot 18 700 ärenden. Av dessa var ungefär:

  • 6 400 skriftliga frågor från privata eller offentliga verksamheter som vände sig till IMY för att få vägledning och stöd i olika frågor – varav över 900 var mer komplicerade
  • 4 000 klagomål från enskilda individer
  • 4 800 anmälningar där en privat eller offentlig verksamhet anmält att de haft en personuppgiftsincident
  • 2 300 anmälningar till IMY om vem som är dataskyddsombud i en verksamhet
  • 500 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning
  • I tillsynsverksamheten inledde IMY under året 60 tillsynsärenden.


Myndigheten hade också en drivande roll i ett omfattande EU-samarbete. Under året:

  • var IMY ledande myndighet i omkring 60 operativa ärenden som rörde flera länder inom EU
  • berördes myndigheten i ytterligare omkring 610 gränsöverskridande ärenden
  • deltog myndigheten i cirka 90 möten inom EU-samarbetet för att bland annat utarbeta gemensamma vägledningar
  • hade IMY en ledande roll i arbetet med 5 EU-gemensamma vägledningar.

Årsredovisning 2019

21 februari 2020

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Årsredovisning 2019

21 februari 2020

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 29 juni 2022
Sidans etiketter Om IMY