Hoppa till innehåll på sidan

Undantaget för journalistiska ändamål i 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen

IMYRS 2022:2

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna i GDPR.

I detta rättsliga ställningstagande tydliggör vi IMY:s tolkning av bestämmelsen. Ställningstagandet tar bland annat upp vad som avses med journalistiska ändamål och vad som gäller när det finns andra ändamål parallellt med journalistiska ändamål.

Vi ger tio konkreta exempel på olika typer av publiceringar av personuppgifter och IMY:s uppfattning om dessa omfattas av undantaget för journalistiska ändamål eller inte.

Om IMY:s rättsliga ställningstaganden

IMY:s rättsliga ställningstaganden innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor där det saknas vägledande domstolspraxis eller vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). De är styrande för IMY:s verksamhet och vägledande för allmänheten. Ställningstagandena görs mot bakgrund av rättsläget vid beslutet och gäller tills vidare. Ställningstagandena kan komma att upphävas eller ändras om det kommer ny domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

Översikt över IMY:s rättsliga ställningstaganden 

IMY:s rättsliga ställningstagande 2022:2

22 juni 2022

IMYRS 2022:2

Pdf, 443 kB

Läs dokumentet (pdf, 443 kB)

IMY:s rättsliga ställningstagande 2022:2

22 juni 2022

IMYRS 2022:2

Pdf, 443 kB

Läs dokumentet (pdf, 443 kB)

Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd