Hoppa till innehåll på sidan

Rätten till borttagande av sök­­träffar avseende publiceringar i nyhetsmedier m.m.

IMYRS 2022:1

Rätten att få sökresultat borttagna från sökmotorer handlar om att väga argument för och emot en borttagning. Utgångspunkten är att enskilda har rätt att få sökträffar borttagna men ett argument för att sökresultat inte ska tas bort är om de leder till en journalistisk publicering.

Ta del av vårt rättsliga ställningstagande nedan.

Om IMY:s rättsliga ställningstaganden

IMY:s rättsliga ställningstaganden innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor där det saknas vägledande domstolspraxis eller vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). De är styrande för IMY:s verksamhet och vägledande för allmänheten. Ställningstagandena görs mot bakgrund av rättsläget vid beslutet och gäller tills vidare. Ställningstagandena kan komma att upphävas eller ändras om det kommer ny domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

Översikt över IMY:s rättsliga ställningstaganden 

IMY:s rättsliga ställningstagande 2022:1

22 mars 2022

IMYRS 2022:1

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

IMY:s rättsliga ställningstagande 2022:1

22 mars 2022

IMYRS 2022:1

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter