Hoppa till innehåll på sidan

Slutrapport om IMY:s pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet om dataskydd  

Slutrapport 15 mars 2023

I april 2021 fick IMY i uppdrag av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och genomförandeprocesser. Enligt uppdraget ska IMY genomföra utåtriktade insatser för att brett höja kunskapen om frågorna inom innovationssystemet.

Sedan hösten 2022 har IMY tillsammans med Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden arbetat med ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Pilotprojektet, som har handlat om federerad maskininlärning mellan två vårdgivare, är nu avslutat.

Rapporten är en slutredovisning av pilotprojektet.

Läs mer om pilotprojektet

Presentation från webbinarium 15 mars om projektet (pdf, 1 MB)

English summary: First Regulatory Sandbox Pilot (pdf, 26 kB)

Slutrapport om IMY:s pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet om dataskydd

15 mars 2023

IMY-2023-2602

Pdf, 595 kB

Läs dokumentet (pdf, 595 kB)

Senast uppdaterad: 3 april 2023