Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning till politiska aktörer om dataskydds­reglerna i samband med valkampanjer

IMY har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

IMY_RapportBanner_1200x627px_Vägledning_till_politiska_aktörer_om_dataskyddsreglerna_i_samband_med_valkampanjer_220517.jpg

I samband med de allmänna valen i Sverige och valkampanjande bedriver politiska partier aktiviteter där personuppgifter behandlas, inte minst i syfte att sprida information med budskap inför valdagen för att påverka hur väljarna röstar.

Det kan exempelvis ske vid urval av mottagare ur olika register och då budskap skickas via kanaler som sms eller sociala medier. Personuppgifter kan också behandlas vid användning av tekniker för att rikta skräddarsydda inlägg till en viss person eller grupp för att öka inläggens spridning, räckvidd eller synlighet genom exempelvis beteendestyrd annonsering på internet och i sociala medier. Andra situationer är när personuppgifter behandlas för att ta fram prognoser om förväntad utgång i valen eller i efterhand analysera resultat av olika åtgärder i valkampanjer.

IMY har tagit fram en särskild vägledning för politiska aktörer. Vägledningen tar upp vad politiska aktörer måste tänka på för att uppfylla kraven i datasskyddsförordningen, GDPR, när de hanterar personuppgifter i samband med valkampanjer. Vägledningen riktar sig även till verksamheter som på uppdrag av politiska aktörer behandlar personuppgifter för valkampanjer.

I vägledningen ges att antal olika konkreta exempel på personuppgiftsbehandling i samband med valkampanjer och vad aktörerna bör tänka på i de olika situationerna. Innehållet i vägledningen bygger främst på uttalanden och riktlinjer från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB.

IMY har skickat vägledningen till riksdagspartierna, men den gäller även för alla partier som behandlar personuppgifter i samband med valkampanjer.

Läs checklista för politiska aktörer (pdf, 147 kB)

Vägledning till politiska aktörer om dataskydds­reglerna

18 maj 2022

Dnr: IMY-2022-2719

Pdf, 546 kB

Läs dokumentet (pdf, 546 kB)

Vägledning till politiska aktörer om dataskydds­reglerna

18 maj 2022

Dnr: IMY-2022-2719

Pdf, 546 kB

Läs dokumentet (pdf, 546 kB)

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dataskydd