Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning vid kamerabevakning

Rapportnummer: 2021:2
Vägledning vid kamerabevakning

 

Mellan 1 augusti 2018 och 31 december 2020 tog IMY emot cirka 1 400 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning. IMY presenterar här en rapport som redovisar myndighetens samlade erfarenheter av att utfärda tillstånd till kamerabevakning. Rapporten innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

I rapporten framgår att en stor del av ansökningarna som IMY inte har beviljat har berott på att det inte funnits tillräckligt dokumenterad problematik med brottslighet på platsen. Många ansökningar har dock delvis beviljats, till exempel om det funnits dokumenterad problematik med brottslighet under vissa tider på dygnet, såsom kvällar och nätter. Tillstånd till kamerabevakning har då beviljats för just de tiderna, men avslagits dagtid.

Rapporten ger ett antal rekommendationer och ett övergripande förslag på arbetsgång för verksamheter som planerar att kamerabevaka. Dessutom tas ett antal specifika fall av kamerabevakning upp mer i detalj, som exempelvis kamerabevakning i skolor, vårdinrättningar, myndighetslokaler, parkeringar, apotek, skog och mark samt flerbostadshus.

Vägledning vid kamerabevakning

26 maj 2021

Rapportnummer: 2021:2

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Vägledning vid kamerabevakning

26 maj 2021

Rapportnummer: 2021:2

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 19 november 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning