Hoppa till innehåll på sidan

Åtgärder i gränsnära områden

SOU 2021:92

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlats har IMY valt att begränsa sitt yttrande till frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

Det kan förutsättas att utredningens förslag kommer att leda till en mycket omfattande personuppgiftsbehandling, genom kamerabevakning och den efterföljande personuppgiftsbehandlingen inom myndigheterna. Förslaget förväntas också medföra en omfattande behandling av fordonsuppgifter. IMY vill framhålla vikten av att de utökade polisiära befogenheterna är förenliga med skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och att de åtgärder som vidtas enligt lagen står i rimlig proportion till det intrång i enskildas integritet som de innebär. IMY noterar att detta är aspekter som beaktats av utredningen, något som IMY ser positivt på.

Läs hela remissvaret i nedanstående pdf. 

Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)

11 mars 2022

SOU 2021:92

Pdf, 339 kB

Läs dokumentet (pdf, 339 kB)

Senast uppdaterad: 21 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd