Hoppa till innehåll på sidan

Bevarande av personuppgifter i register för reservering av fordringar och återkrav hos CSN

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Se våra synpunkter i bifogat pdf-dokument.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Caroline Cruz Julander. Vid den slutliga handläggningen har även avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.

Malin Blixt, 2021-05-05 (Det här är en elektronisk signatur) 

Mottagare:
Riksarkivet

Diarienummer:
DI-2021-3562

Ert diarienummer:
RA 231-2020/18117

Datum:
2021-05-05

Bevarande av personuppgifter i register för reservering av fordringar och återkrav hos CSN

05 maj 2021

Pdf, 127 kB

Läs dokumentet (pdf, 127 kB)

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd