Hoppa till innehåll på sidan

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlats har IMY valt att begränsa sitt yttrande till frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

Ta del av remissvaret i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad generaldirektör Karin Lönnheden efter föredragning av juristen Lisa Zettervall. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren och enhetschefen Jonas Agnvall medverkat.

Karin Lönnheden, 2023-10-20 (Det här är en elektronisk signatur)

 

 

Yttrande över Biometri – för en effektivare brottsbekämpning

Pdf, 126 kB

Läs dokumentet (pdf, 126 kB)

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd