Hoppa till innehåll på sidan

En modern registerförfattning

ES 2022:6

eSam har skickat promemorian En modern registerförfattning (ES 2022:6) på remiss till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

IMY lämnar i detta yttrande myndighetens synpunkter på promemorian. IMY lämnar inledningsvis allmänna synpunkter och därefter synpunkter på de huvudsakliga bedömningarna som eSam gör i promemorian.


Ta del av IMY:s remissvar i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnande enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg. Vid den slutliga handläggningen har rättschefen David Törngren och juristerna Nina Hubendick och Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2022-06-02 (Det här är en elektronisk signatur)

En modern registerförfattning

2 juni 2022

(ES 2022:6)

Pdf, 158 kB

Läs dokumentet (pdf, 158 kB)

Senast uppdaterad: 2 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd