Hoppa till innehåll på sidan

En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

SOU 2023:61

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Ta del av remissvaret i dokumentet nedan.

Detta yttrande har beslutats av vikarierande generaldirektören David Törngren efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund. Vid den slutliga handläggningen har även tillförordnade rättschefen Cecilia Agnehall, enhetschefen Linn Sandmark och it- och informationssäkerhetsspecialisten Mats Juhlén medverkat.

David Törngren, 2024-01-31 (Det här är en elektronisk signatur)

En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

31 januari 2024

SOU 2023:61

Pdf, 122 kB

Läs dokumentet (pdf, 122 kB)

Senast uppdaterad: 31 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd