Hoppa till innehåll på sidan

En samordnad registerkontroll för upphandlande myndig­heter och enheter

SOU 2023:43

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlats har IMY valt att begränsa sitt yttrande till frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

Ta del av IMY:s synpunkter i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Linn Sandmark, 2023-11-07 (Det här är en elektronisk signatur)

7 november 2023

Pdf, 111 kB

Läs dokumentet (pdf, 111 kB)

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd