Hoppa till innehåll på sidan

En utvecklad organisation för lokal statlig service

DS 2020:29

IMY har granskat förslagen i departementspromemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY är positiv till ambitionen att utöka tillgängligheten till den statliga servicen i landet, men vill lämna synpunkter gällande dataskyddet och påtalar bland annat vikten av att göra en kartläggning av om aktuell samverkan innebär behandling av personuppgifter.

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2020-12475

Ert diarienummer:
Fi2020/05128

Datum:
2021-02-22

En utvecklad organisation för lokal statlig service

22 februari 2021

Pdf, 212 kB

Läs dokumentet (pdf, 212 kB)

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd