Hoppa till innehåll på sidan

En utvecklad organisation för lokal statlig service

DS 2020:29

IMY har granskat förslagen i departementspromemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY är positiv till ambitionen att utöka tillgängligheten till den statliga servicen i landet, men vill lämna synpunkter gällande dataskyddet och påtalar bland annat vikten av att göra en kartläggning av om aktuell samverkan innebär behandling av personuppgifter.

En utvecklad organisation för lokal statlig service

22 februari 2021

Pdf, 212 kB

Läs dokumentet (pdf, 212 kB)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd