Hoppa till innehåll på sidan

Ett register för alla bostadsrätter

SOU 2022:39

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlas, har IMY valt att begränsa sitt yttrande till mer övergripande frågor och frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

Ta del av IMY:s synpunkter i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk efter föredragning av juristen Nina Hubendick.

Ulrika Harnesk, 2022-11-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Ett register för alla bostadsrätter

9 november 2022

Pdf, 135 kB

Läs dokumentet (pdf, 135 kB)

Senast uppdaterad: 10 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd