Hoppa till innehåll på sidan

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbets­villkor på digitala plattformar

(COM (2021) 762)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY:s yttrande begränsas till de frågor som är av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet. Det innebär att IMY:s yttrande framförallt avser förslagen i kapitel III (”Algorithmic management”) samt förslaget i artikel 19 att den tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen1 även ska ansvara för att övervaka efterlevnaden av vissa bestämmelser i detta kapitel.

IMY, som lämnar synpunkter på en generell nivå, förutsätter att myndigheten även kommer beredas tillfälle att lämna synpunkter i samband med den nationella implementeringen av det föreslagna direktivet.

Se IMY:s synpunkter i nedanstående pdf.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Evelin Palmér.

Catharina Fernquist, 2022-01-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbets­villkor på digitala plattformar

11 januari 2022

(COM(2021)762)

Pdf, 176 kB

Läs dokumentet (pdf, 176 kB)

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd