Hoppa till innehåll på sidan

Gode män och förvaltare – en översyn

SOU 2021:36

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY avstyrker förslaget eftersom det saknas en integritetsanalys och tydliga
bedömningar av hur förslaget förhåller sig till dataskyddsbestämmelserna.

Ta del av IMY:s synpunkter i pdf:en nedan. IMY:s vägledning för integritetsanalys bifogas med remissen.

Vägledning för integritetsanalys (pdf, 459 kB)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-4966

Ert diarienummer:
Ju2021/01883

Datum:
2021-10-01

Gode män och förvaltare – en översyn

1 oktober 2021

SOU 2021:36

Pdf, 210 kB

Läs dokumentet (pdf, 210 kB)

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd