Hoppa till innehåll på sidan

Gode män och förvaltare – en översyn

SOU 2021:36

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY avstyrker förslaget eftersom det saknas en integritetsanalys och tydliga
bedömningar av hur förslaget förhåller sig till dataskyddsbestämmelserna.

Ta del av IMY:s synpunkter i pdf:en nedan.

Gode män och förvaltare – en översyn

1 oktober 2021

SOU 2021:36

Pdf, 210 kB

Läs dokumentet (pdf, 210 kB)

Senast uppdaterad: 13 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd