Hoppa till innehåll på sidan

Översikts- och regionplan i en digital miljö

Boverkets rapport 2021:27

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY konstaterar att Boverkets rapport saknar en beskrivning av vilken personuppgiftsbehandling som förslaget kan innebära. IMY har därmed inget underlag att ta ställning till och efterfrågar i det fortsatta beredningsarbetet en utredning av hur förslaget förhåller sig till dataskyddsförordningen och övriga dataskyddsbestämmelser.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2022-09-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 2 september 2022