Just nu kan du inte nå IMY:s webbplats

För tillfället kan du inte besöka vår webbplats.
Vi arbetar för att den snart ska fungera som vanligt igen.

Ska du anmäla en personuppgiftsincident?

Även om vår webbplats för tillfället ligger nere kan du nå våra e-tjänster för anmälan av personuppgiftsincidenter. Klicka på länkarna nedan för att välja e-tjänst.

Anmälan av personuppgiftsincident

Komplettering av personuppgiftsincidentsanmälan

Anmälan av gränsöverskridande personuppgiftsincident

Komplettering av gränsöverskridande personuppgiftsincidentsanmälan

Vad är en gränsöverskridande personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är gränsöverskridande om den har inträffat i Sverige men påverkar registrerade personer i andra länder eller har inträffat i minst ett annat land utöver Sverige.

Anmälan enligt brottsdatalagen

Vissa personuppgiftsincidenter ska istället anmälas enligt brottsdatalagen, som är den särskilda lag som gäller för personuppgiftsbehandling i brottsbekämpande myndigheter. Skicka e-post till imy@imy.se för att få rätt blankett.

In English

Please choose one of the links below to notify a personal data breach according to GDPR.

Data breach notification

Supplementary information regarding a data breach notification

Cross-border data breach notification

Supplementary information regarding a cross-border data breach notification

What is a cross-border data breach?

A data breach is cross-border if it has occurred in Sweden but also affects data subjects in other countries or if it has occurred in at least one other country other than Sweden.

Så här kontaktar du oss

Telefon: 08-657 61 00

Ordinarie öppettider: måndag till fredag kl. 9-15, lunchstängt kl. 11.30–12.30.

E-post: imy@imy.se