Hoppa till innehåll på sidan

Barn- och utbildningsnämnden, Östersunds kommun

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-11-28.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun. Nämnden gjorde inte en nödvändig konsekvensbedömning innan den digitala skolplattformen Google Workspace infördes på 24 av kommunens skolor.

Google Workspace for Education har sedan hösten 2020 använts i 24 kommunala skolor i Östersund, bland annat för att ge elever återkoppling på skoluppgifter. Närmare 6 000 elevers och 1 300 anställdas personuppgifter har behandlats i skolplattformen.

Inför en sådan omfattande behandling av barns personuppgifter i skolverksamhet ska den som är personuppgiftsansvarig, i det här fallet barn- och utbildningsnämnden, göra en konsekvensbedömning för att identifiera risker och behov av skyddsåtgärder.

IMY konstaterar i sitt beslut att kommunen infört skolplattformen utan att ha genomfört en konsekvensbedömning och utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor för överträdelse av dataskyddsförordningen, GDPR.

Ärendehistorik

  • Tillsyn inleds

    Vi inleder tillsyn

  • Beslut

    Vi fattar beslut i tillsynen den 28 november 2023.

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd