Hoppa till innehåll på sidan

Brottsbekämpande myndigheter

Tillsyn enligt brottsdatalagen. Beslut under 2019

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat beslut.

IMY har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Resultatet från granskningen är på det hela taget positivt. Samtidigt har det funnits vissa brister hos samtliga granskade myndigheter. Bristerna har lett till att IMY förelagt eller rekommenderat myndigheterna att vidta åtgärder.

Sammanställning från granskningarna

7 november 2019

Pdf, 346 kB

Läs dokumentet (pdf, 346 kB)

Beslut mot Polismyndigheten

3 april 2019

Pdf, 383 kB

Läs dokumentet (pdf, 383 kB)

Beslut mot Kriminalvården

3 april 2019

Pdf, 395 kB

Läs dokumentet (pdf, 395 kB)

Beslut mot Kustbevakningen

3 april 2019

Pdf, 379 kB

Läs dokumentet (pdf, 379 kB)

Beslut mot Ekobrottsmyndigheten

24 juni 2019

Pdf, 397 kB

Läs dokumentet (pdf, 397 kB)

Beslut mot Åklagarmyndigheten

24 juni 2019

Pdf, 392 kB

Läs dokumentet (pdf, 392 kB)

Beslut mot Skatteverket

4 november 2019

Pdf, 390 kB

Läs dokumentet (pdf, 390 kB)

Beslut mot Tullverket

4 november 2019

Pdf, 393 kB

Läs dokumentet (pdf, 393 kB)

Senast uppdaterad: 30 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning