Hoppa till innehåll på sidan

Diskriminerings­ombudsmannen (DO)

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3, Aktiv
  • Beslut Steg 3 av 3

Steg 2 av 3 i tillsynsprocessen

Pågår

Vi har inlett en tillsyn och nu pågår en granskning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmält en personuppgiftsincident till IMY som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål. Enligt DO har ett analysverktyg, som används för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, i vissa fall kunnat inhämta och lagra personuppgifter, bland annat från det formulär på DO:s webbplats som besökare kunnat använda för att lämna in tips och klagomål.

IMY ska nu granska det som inträffat.

Pressmeddelande: IMY inleder granskning av DO

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd