Hoppa till innehåll på sidan

Google, gällande rätten att bli glömd

Tillsyn enligt personuppgiftslagen. Beslut 2017-05-12

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten kallas ibland "rätten att bli glömd". Sedan domen har tusentals personer vänt sig till Google och begärt att Google ska ta bort resultatet av sökningar på deras namn. Ett antal av de som inte fått sökresultat borttagna har lämnat in klagomål till IMY. Av dessa har myndigheten valt ut ett drygt dussin och granskat dem närmare. Klagomålen har valts ut för att det i samtliga fall handlar om nya frågeställningar och gränsdragningsproblem.

Beslut

2 maj 2017

Pdf, 557 kB

Läs dokumentet (pdf, 557 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021