Hoppa till innehåll på sidan

H&M Hennes & Mauritz 

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2023-10-17

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

IMY beslutar med stöd av artiklarna 58.2 och 83 i dataskyddsförordningen att H&M Hennes & Mauritz GBC AB ska betala en administrativ sanktionsavgift på 350 000 (trehundrafemtiotusen) kronor för de konstaterade överträdelserna.

MY har inlett en granskning av H&M med anledning av sex klagomål från enskilda som invänt mot att få direktmarknadsföring från bolaget. Klagomålen kommer från personer i Polen, Italien och Storbritannien men har lämnats över till IMY eftersom H&M har sitt huvudkontor i Sverige.

I sitt beslut konstaterar IMY att H&M har brutit mot dataskyddsförordningen genom att inte utan onödigt dröjsmål upphöra med att hantera de klagandes personuppgifter för direktmarknadsföring trots att de klagande invänt mot detta.

I beslutet framgår att bolaget inte haft tillräckliga system och rutiner på plats för att underlätta för de som klagat att utöva sin rätt att kunna invända mot direktmarknadsföring.

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 350 000 kronor mot bolaget för de konstaterade överträdelserna av dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad: 1 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd