Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevakning vid gård

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Status i tillsyn

  • Inledd Steg 1 av 3
  • Pågår Steg 2 av 3
  • Beslut Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i tillsynsprocessen

Beslut

Vi har granskat behandlingen av personuppgifter och fattat ett beslut.

IMY konstaterar att tillsynsobjektet bedriver kamerabevakning vid sin gård i strid med EU:s dataskyddsförordning genom att kamerabevaka utan rättslig grund. IMY förbjuder tillsynsobjektet att fortsätta med den kamerabevakning hen nu bedriver vid sin gård.

Beslut

03 juli 2019

Pdf, 154 kB

Läs dokumentet (pdf, 154 kB)

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning